Kako prodati nepremičnino

10 KORAKOV ZA PRODAJO VAŠE NEPREMIČNINE

Prodaja nepremičnine s pomočjo nepremičninskih svetovalcev Nepremičnine Maribor vam zagotavlja največji možni izkupiček z najmanj napora. Zanesljiv in strokoven postopek se izvede v naslednjih 10 korakih.

 1. Izbira nepremičninskega svetovalca!
  Izbrati nepremičninskega svetovalca je na prvi pogled preprosto, vendar samo pravi (za vas) nepremičninski svetovalec lahko prinese zadovoljive rezultate. Vse prevečkrat se za nepremičninskega svetovalca odločimo zaradi napačnih razlogov (znanec, sorodnik, ker ima nižjo plačilo za posredovanje …). Prodaja nepremičnine je preveč zahtevna in pomembna naloga, da bi se odločali po zgoraj naštetih merilih. Predstavljajte si, da zbolite in bi se na podoben način odločali za zdravnika. Ali bi se odločili za znanca, ki je ravno začel in še nima veliko izkušenj? Ali morda za prijatelja? Bi se morda odločili za zdravnika na slepo, prvega, ki ga najdete na internetu? Verjamemo, da ne. Tisti, ki se imate radi in želite kakovostno obravnavo, bi poiskali specialista z dolgoletnimi izkušnjami. Enako velja pri izbiri nepremičninskega svetovalca.
 2. Prevzem nepremičnine v prodajo!
  Ob prevzemu nepremičnine v prodajo s pogodbo o posredovanju formaliziramo naš poslovni odnos ter zberemo naslednje podatke o nepremičnini:
  • lokacija (dostopnost, infrastruktura, tržna/netržna ...)
  • podatki o gradnji (leto, materiali ...)
  • podatki o prenovi (leto, kaj konkretno, način in materiali, dovoljenja ...)
  • lega objekta oz. nepremičnine znotraj objekta
  • velikost in tloris (bivalna in skupna površina, velikost parcele ...)
  • nadstropje (dvigalo)
  • dejansko stanje večstanovanjske stavbe (vzdrževanost, urejenost, stanje stopnišč, strehe, pročelja, dvigal, izolacije, plačevanje v rezervni sklad ...)
  • dejansko stanje prodajane nepremičnine (vzdrževanost, ohranjenost, opremljenost ...)
  • dodatno lastništvo ali souporaba (shrambe, kleti, balkoni, terase, podstrešja, sušilnice, kolesarnice, garaže, parkirna mesta ...)
  • mesečni stroški (elektrika, gretje, skupni, upravnik, rezervni sklad, stavbno zemljišče ipd.)
  • lastništvo (eden ali več lastnikov) oziroma pregled morebitne verige pogodb
  • podatek o etažiranosti
  • namen prodaje, želen čas prodaje, želena prodajna cena lastnika (konkretni razlogi za postavitev take cene)
  • določitev načina trženja in oglaševanja (spletna stran, portali, tisk, interno ...)
  • analiza podobnih oglaševanih in prodanih nepremičnin na isti ali drugi lokaciji
  • podpis Pogodbe o posredovanju
  • fotografiranje nepremičnine (takoj oz. drug termin, če ni primerno urejena)
 3. Preverba pravnega stanja nepremičnine!
  Nepremičninski svetovalec bo na podlagi pridobljenih podatkov in dokumentov preveril pravno stanje nepremičnine in naredil tržno analizo nepremičnine oziroma ocenitev njene tržne vrednosti, ki bo vključevala naslednje:
  • preverba dejanskega vpisa v zemljiško knjigo
  • preverba obremenitev na nepremičnini (hipoteke, plombe, zaznambe,...)
  • preverba višine davka glede na razliko med oceno GURSA in želeno prodajno ceno
  • analiza podobnih oglaševanih in prodanih nepremičnin na isti ali drugi lokaciji
  • nepremičninski svetovalec predlaga novo tržno prodajno ceno glede na dejansko stanje nepremičnine, davek, GURS, dosežene realne prodajne cene podobnih nepremičnin, želen čas prodaje ...
 4. Plan prodaje nepremičnine!
  Vsako nepremičnino oglašujemo kot smo se v marketinškem načrtu dogovorili z lastnikom, na spletni strani www.nepremicninemaribor.si , na nepremičninskih portalih, v tisku in e- marketingom.
 5. Ogledi nepremičnine!
  Organiziramo in vodimo oglede nepremičnin. Pred vsakim ogledom pokličemo lastnika in se z njim časovno uskladimo za vsak ogled posebej.
 6. Pogajanja za nepremičnino!
  Pogajanja in sestanki potekajo v poslovnih prostorih naše agencije. Po potrebi je lahko ob usklajevanjih navzoč tudi naš pravnik oziroma odvetnik. Če so pogajanja uspešna, pripravimo dokumentacijo in naročimo sestavo pogodbe.
 7. Priprava in pogodbe!
  Naš pravnik oziroma odvetnik, ki je specializiran za nepremičninske pravne posle, bo pripravil pogodbo. Pogodbo pošljemo ali dostavimo vsem strankam na vpogled in usklajujemo njeno vsebino do čistopisa. Pogodbe niso tipske, ampak za vsak primer posebej sestavimo individualno pogodbo.
 8. Podpis pogodbe!
  Pogodbo običajno podpišemo v poslovnih prostorih Nepremičnine Maribor, v redkih primerih tudi v prostorih notarja ali odvetnika. Po podpisu pogodbe je Nepremičnine Maribor upravičen do izstavitve računa za posredovanje pri prodaji nepremičnine.
 9. Priprava dokumentov in hramba pogodbe!
  Spremljamo in organiziramo izvajanje pogodbenih določil (ara, odplačevanje obrokov kupnine ...). Pripravimo in izpolnimo vso potrebno dokumentacijo za davčni urad, plačevanje davka in overitve originalne pogodbe pri notarju. Notarsko overjena pogodba je po dogovoru s strankami shranjena v Nepremičnine Maribor ali po dogovoru pri notarju.
 10. Spremljanje plačila in primopredaja nepremičnine!
  Poskrbimo za organizacijo celotne logistike plačevanja, če je plačilo v več obrokih. V Nepremičnine Maribor poskrbimo, da prodajalec dobi plačilo za svojo nepremičnino, kupec pa da dobi nepremičnino za svoje plačilo. Po celotnem plačilu kupnine bomo pripravili primopredajni zapisnik in izpeljali prevzem nepremičnine. Ob primopredaji bomo preverili, ali je nepremičnina v stanju skladno s pogodbo in dogovorom, popisali bomo števce (elektrika, plin, voda, …).

 

Čestitamo, uspešno ste prodali svojo nepremičnino!