Splošni pogoji poslovanja v prometu z nepremičninami

Splošni pogoji 2023